Tworzenie stron www i sklepów internetowych

Strony www, które oferuje, wykorzystuj? najnowsze rozwi?zania i technologie. Strony przeze mnie przygotowane s? budowane na podstawie bada? marketingowych, dlatego s? zrobione dla u?ytkownika.

Tworzenie stron www z CMS:

 • Projekt graficzny
 • Zarz?dzanie tre?ci?
 • Zarz?dzanie przez www
 • Strona g?ówna + podstrony
 • Formularze: kontaktowy, zamówienia lub inny
 • Optymalizacja dla Google
 • Wyszukiwarka
 • Sondy
 • Tworzenie backupów
 • Pomoc techniczna
Projekt strony internetowej wizytówka:
 • Projekt graficzny
 • Strona g?ówna + do 4 podstron
 • Formularze: kontaktowy
 • Optymalizacja pod Google
 • Pomoc techniczna
Tworzenie sklepu internetowego:

 • Projekt graficzny
 • Zarz?dzanie przez www
 • Szybka edycja produktów
 • Formularze: rejestracji, kontaktowy, zamówienia lub inny na ?yczenie klienta
 • Sklep zoptymalizowany pod k?tem wyszukiwarek i skutecznego pozycjonowania
 • Modu?y p?atno?ci: PayPal, P?atno?ci.pl, pobranie, odbiór osobisty, eCard
 • Raporty sprzeda?y wg dnia, miesi?ca, roku, zakresu dat
 • Automatyczne generowanie miniaturek produktów
 • Import i export z Excela (CSV)
 • Przyjazne adresy URL
 • Optymalizacja dla Google
 • Wyszukiwarka produktów (podstawowa i zaawansowana wyszukiwarka po stronie klienta)
 • Produkty powi?zane
 • W??czanie i wy??czanie produktów
 • Subskrybcj?
 • Tworzenie backupów
 • Produkt dnia
 • Pomoc techniczna


Dodatkowe modu?y:

 • integruj?cy cenniki dystrybutorów Action, AB, Azymut, Bajtel, Kontri, NTT, Platon
 • integracja z Subiekt GT firmy Insert
 • integracja z Allegro
 • integracja z systemem wysy?ek paczek UPS
 • Kody promocyjne
 • Indywidualne rabaty dla klientów
 • Integracja z OnetPasa?, eBay.pl
 • System statystyk


Portfolio stron internetowych


captcha