Audyt sklepu internetowego

Audyt sklepu internetowego (e-commerce) przeznaczony jest dla w?a?cicieli i managerów sklepów internetowych.

Czy masz wra?enie, ?e klienci odwiedzaj? Twój sklep, ale kupuj? … u konkurencji, albo w sklepiku za rogiem?

Celem audytu jest okre?lenie problemów, których usuni?cie poprawi konwersje i zwi?kszy lojalno?? kupuj?cych. Nie jest to typowy audyt u?yteczno?ci - bo sama u?yteczno?? nie zawsze wystarcza w poprawieniu dzia?ania sklepu. Badane s? tu te? elementy marketingowe i wizerunkowe.


captcha